Bil

BilAutofil er Norges største uavhengige bilblad med noen av landets dyktigste journalister i redaksjonen. Gjennom 10 utgaver i året holder vi våre lesere oppdatert med tester og prøvekjøringer av biler, nye bilmodeller, bilsport, bruktbil, forbrukerartikler og unike Bil-reportasjer. Bladet Bil har et norsk perspektiv. Vi tester biler med norske spesifikasjoner fremfor å oversette utenlandske artikler. Samtidig reiser vi ut og dekker nyheter og lager bilreportasjer fra hele verden.
Se lesertall og annen mediainfo.
 

Yrkesbil

YrkesBil er Norges største uavhengige spesialblad for yrkesbilnæringen og utkommer 11 ganger i året. YrkesBil formidler nøytral og uavhengig informasjon og belyser aktuelle temaer, gir kommentarer og dybdereportasjer om aktører og næring. Av bladets innhold kan vi blant annet ellers nevne prøvekjøringer og tester av lastebiler, varebiler og busser, samt nyttig stoff om tilhengere, påbygg, dekk, økonomi, regelverk, rammebetingelser og transportbransjen generelt. YrkesBil leses bl.a. av ansvarlige for innkjøp/leie, drift og vedlikehold av yrkesbiler og utstyr i transportforretninger, offentlig sektor, busselskaper, bedrifter med egen yrkesbilpark, samt sjåfører som er ansatt eller kjører egen bil.
Se lesertall og annen mediainfo.
 

Motorbransjen

MotorBransjen er spesialbladet for bil- og motorbransjen, og utkommer 11 ganger i året. MotorBransjen formidler nøytral og uavhengig informasjon og belyser aktuelle temaer, gir kommentarer og dybdereportasjer om norsk bilbransje. Av innhold kan vi ellers nevne: bransjenytt, produktnyheter, opplæring/utdanning, bransjeutstillinger, markedsføring, personaladministrasjon mm. I hver utgave er det faste sider om bilsalg og registreringsstatistikk.
Se lesertall og annen mediainfo.